Online klubovna

pro registrované v neformálním Fanklubu ŠR, případně dle individuální dohody
Na platformě Meet vždy na tomto odkazu.

online konzultace pro ORP Mladá Boleslav 

20. 5. 2024 

ve době 18-19 hod

na tomto odkazu.


Téma: Volební řád do školské rady,
případně co očekávat od školské rady z pozice zřizovatele

Pokud si přejete 

napište nám nebo se přihlaste do Fanklubu školských rad.

Proběhlo

13.11.2023 Férový volební řád - jak najít kvalitní kandidáty a vytvořit silnou ŠR

27.11.2023 Školská rada v kostce - základní přehled kompetencí a práce ŠR

4.12.2023 Jak aktivizovat pasivní školskou radu zevnitř?

11.12.2023 Školní vzdělávací program - jak se orientovat v mnoha stech stran s nadhledem?

18.12.2023 Školní řád - co v něm být musí a co ne?

8.1.2023 ... pouze klubovna, hlavy a témata otevřené

15.1.2023 Pozice ŠR ve školském a školním systému (mikro a makro pohled na smysl ŠR)

22.1.2023 Volby do ŠR (férový volební řád, dilemata zřizovatele, časté chyby zřizovatele, ředitele, kandidátů i voličů) 

29.1.2024 Spolu / tvorba strategie (koncepce) školy, strategický dialog s ředitelem

12.2.2024 Zřizovatel a školská rada (vztah, přínosy, ohrožení, cesty ke spolupráci) 

19.2.2024 - dáváme si pauzu

26.2.2024 - Výroční zpráva

4.3.2024 - sdílení

11.3.2024 - Evaluace a Autoevaluace školy

18. 3. 2024 - Aktivizace ŠR - rezervováno pro ŠR ZŠ Kamenná stezka (Eduzměna Kutnohorsko)

19. 3. 2024 - Facilitace jednání ŠR - rezervováno pro absolventy kurzů školní mediace a facilitace Restorativní školy, z.s.

20. 3. 2024 - Participace rodičů ve školách v ČR a Norsku - rezervováno pro partnerskou iniciativu krajanů v Oslu (Norsko)

25. 3. 2024 - Školská rada a aktivní občanství

22.  4. 2024 - ŠR a Eduzměna Kutnohorsko