Kvalitní kandidát do školské rady

Nežijeme v ideálním světě a nemáme možnost vybírat si do školské rady jen ideální kandidáty. Následující výčet vlastností kvalitního kandidáta do školské rady je jen inspirací, která Vám může pomoci v rozhodování, komu svěříte svůj hlas.

Kvalitní kandidát do školské rady 

je konstruktivní a týmový
(nikoliv agresivní nebo dominantní) 

Školská rada je kolektivní orgán, stejně jako například hokejový tým. Ani nejlepší jednotlivec nestihne být zároveň obránce, útočník i brankář. Protože členové školské rady pocházejí z různých skupin školních aktérů (zástupci zřizovatele, zákonných zástupců/zletilých žáků a pedagogických pracovníků), musí se nejprve navzájem sladit a až potom mohou efektivně pracovat. Kvalitní kandidát by proto měl mít viditelnou zkušenost s prací v týmu.

je ochotný škole věnovat svůj čas
(povinné dva večery v roce nestačí) 

Zákon sice určuje minimální počet zasedání školské rady (dvakrát v roce), ale to nemůže stačit pro projednání všech záležitostí, které školská rada řeší. Školská rada projednává dokumenty v celkovém rozsahu mnoha set stran odborného textu a k tomu má najít prostor pro spolupráci na koncepci školy. Kvalitní kandidát by se proto měl veřejně zavázat k tomu, že si pro školskou radu vyšetří alespoň půlden v každém měsíci školního roku.

něco už zná, ale nechá si poradit
(manažerské myšlení je výhodou) 

Ve školské radě se projednávají záležitosti týkající se pedagogiky, práva, ekonomie a řady dalších disciplín. Členové ŠR nemusí být experty na každou oblast, měli by ale umět najít někoho, kdo jim věc vysvětlí, a pak provést manažerské vyhodnocení. I kdyby se ve školské radě nacházeli samí specialisté, je vždy dobré neřídit se jedním pohledem a při diskusi zvážit různé názory. Proto je výhodou, když má kandidát zkušenost s řízením organizací (byť třeba na úrovni zájmového spolku). 

je připravený se sám učit
(protože se řeší opravdu složité věci) 

Mandát člena školské rady je na tři roky. První rok se nový člen rozkoukává, druhý rok už potřebuje mít větší jistotu ve své roli. Složení školské rady se může měnit a její členové ve třetím roce mandátu jsou už veterány, kteří by měli pomáhat nováčkům. V tu dobu už potřebují rozumět základním problémům provozu školy i výuky a měli by mít přehled o vývoji a cílech strategie jejich školy. Pro kandidáta je výhodou, pokud je zvyklý zvyšovat svou kvalifikaci nebo už prošel odlišnými profesemi - musel se při tom naučit se učit. 

Chcete vědět více o smyslu školských rad?
Přečtěte si delší souhrnný článek nebo heslo Školská rada v naší tematické encyklopedii.  

Chtěli byste se připravit na odpovědný výkon ve školské radě nebo pomoci s budováním týmu?
Můžete se na nás obrátit a využít naši nabídku podpory.