Garant oblasti

Jde o roli, která napomáhá dobré přípravě jednání ŠR.

Jedná se o člena ŠR, který 

Některé položky agendy školské rady jsou poměrně rozsáhlé. Jde zejména o tyto:

Dále může přijít podnět (ze strany ČŠI nebo školních aktérů), jehož vypořádání může znamenat značnou zátěž.

V takových případech je nutné pro zasedání školské rady připravit předem podklady a předložit argumenty pro jednotlivé varianty rozhodování ŠR (např. zda dokument schválí nebo ne, zda se obrátí s podnětem na příslušný orgán státní správy či samosprávy apod.). 

Proto je vhodné, aby s ohledem na počet členů byla agenda rozložena na více lidí. V ideálním případě by měl mít garant svého parťáka nebo oponenta, aby ŠR dostala podklady, které už prošly vnitřní kritikou. 

Na samotném jednání pak garant stručně představí závěry, ke kterým došel, a varianty rozhodnutí, které před ŠR stojí. Další postup již řeší ŠR jako celek.

Garant oblasti na ni zpočátku nemusí být expert. Odpovědi na nové otázky ale může snadno získat, když se bude umět ptát. Jedním ze zdrojů může být Encyklopedie ŠR nebo diskusní skupina Školské rady na Facebooku.