o nás

Pomáháme školským radám a jejich členům

aby mohli, chtěli a uměli plnit své poslání

a díky tomu přispívali k vyšší kvalitě jejich školy.

Lidé v programu Školské rady

Odborná garance

Nikola Křístek

Učil v mateřské škole, na základní škole (1 i 2 st.) a gymnáziu.

Jako metodik i manažer vedl řadu inovačních projektů a kurzy pro zakladatele škol. Moderoval mnoho komunitních setkání pro školy, radnice i rodičovské organizace a pomáhal řešit eskalované konflikty.

Dlouhodobě spolupracuje s několika školami na jejich rozvoji, na jedné z nich i v pozici předsedy školské rady.

Zabývá se zejména školskou legislativou, evaluací a rozvojem demokratické kultury škol.

Je členem České evaluační společnosti.

Dagmar Grau

Ve školství prošla řadou pracovních pozic - od vychovatelky školní družiny přes školní inspektorku či vedoucí odboru školství, nadále působí jako učitelka na střední škole.

Pomáhá zřizovatelům škol a školských zařízení v naplňování jejich poslání, vede několik kurzů pro veřejnou správu a samosprávu s tématy úzce spojenými se školstvím.

Eva Růtová

V práci se školami využívá své dovednosti z praxe psychoterapeutky, mediátorky, facilitátorky, koučky a metodičky vzdělávání.

Je průkopnicí školní mediace v ČR a dlouholetou průvodkyní několika vybraných škol při jejich organizačních změnách. Má zkušenost s podporou zřizovatelů v oblasti vedení a hodnocení ředitelů škol. 

V týmu působí jako specialistka na vztahovou kulturu a HR procesy týkající se školských rad (konkurz na ředitele, formování týmu apod.).

Připravení specialisté

Pro podporu školských rad a všech školních aktérů koordinujeme tým specialistů - konzultantů, průvodců, facilitátorů a mediátorů.

Jejich služby mohou využívat

Pokud máte zájem o spolupráci, služby či aktuální informace,
přidejte se do bezplatného Fanklubu ŠR a sdělte nám při tom, jak Vám můžeme být užiteční.

Pokud máte zájem přidat se do týmu našeho programu Školské rady, napište nám přes kontaktní formulář, třeba se domluvíme... Budeme se těšit :)

Facilitátoři pro náročná setkání

Absolventi programu Školní facilitátor mají základní přehled o smyslu a problémech školských rad, jejich hlavní práce je však usnadnit náročnější (emočně či tematicky) jednání, setkání nebo schůzku (uvnitř školské rady, školské rady a ředitele apod.).

Taťána Vodňanská - Ústecký kraj, po dohodě i Liberecký či Středočeský

Andrea Hora - Praha, Střední Čechy

Kateřina Sodomková -  Praha, Střední Čechy

Radka Tomášková - Praha, Střední Čechy

Nikola Křístek - Praha, Liberecký kraj, dále po domluvě

Eva Růtová- Praha, Liberecký kraj

Alžběta Divišová (Brno a oblast v dojezdové vzálenosti veřejnou doporavou)

Petra Beck - Brno, Jihomoravský kraj, Severomoravský kraj

Průvodci pro dlouhodobější rozvoj

Kolegové z programu Rovnýma slovama dokáží facilitovat dialog uvnitř školské rady, který může vést k pojmenování společných hodnot a k plánu následných kroků.

Všichni mají zkušenost s vedením prezenčních i online setkání. 

Mira Košťálková (Praha a okolí)

Ondřej Horák (Praha a okolí)

Sára Pokorná (Praha a okolí)

Kamila Kotoučková (online kdekoliv)

Lucie Hronová (Hradec Králové, Pardubice a okolí)

Tereza Mádlová (Olomouc a okolí)

Monika Vrbová (Vysočina a okolí)


Mediátoři pro konfliktní situace

Absolventi kurzů v programu Školní mediace  jsou připraveni nestranně a diskrétně pomoci v situaci, kdy už nestačí běžná komunikace ani skupinová facilitace.

Taťána Vodňanská - Ústecký kraj, po dohodě i Liberecký či Středočeský

Lucie Čmuchová (Jihočeský kraj)

Petra Křížová (Jihočeský kraj)

Jana Šeborová (Praha, západní část Středočeského kraje - hodina dojezdu od Benešova)

Radka Tomášková (Praha, východní část Středočeského kraje, případně dle domluvy)

Eva Růtová (Praha, Liberecký kraj a okolí)

Spolupracujeme s dalšími organizacemi

Eduzměna Kutnohorsko - poskytujeme konzultace zřizovatelům a členům ŠR zapojeným v projektu

Národní pedagogický institut - v programu Zapojme všechny zpracováváme odpovědi na otázky týkající se školských rad

Institut H21 - konzultujeme využití participativních prvků ve volbách do školských rad

Měníme osnovy - podílíme se na kampani k revizi RVP informacemi o školských radách

Klub zřizovatelů EDUin - pomáháme s kapitolou o školských radách v KáPéZetce pro zřizovatele

Česká středoškolská unie - podporujeme snížení věku žáků pro volby na 16 let, podporujeme spolupráci žákovských samospráv a ŠR a posilujeme kompetence studentů  - členů ŠR 

Střední článek MŠMT - konzultace v oblasti rozvoje školských rad

O iniciativě

Zázemí v Restorativní škole, z.s.

Program Školské rady podporuje Restorativní škola, z.s.

Posláním spolku je - prostřednictvím poskytování odborných služeb - podporovat zdravou vztahovou kulturu,
zejména formou rozvoje efektivní komunikace a řešení konfliktů, mediace, školní a peer-mediace, facilitace, supervize, koučování, kolegiální podpory a dalších forem restorativního přístupu ve vzdělávacích organizacích, především ve školách.
Pomáhá tak zlepšovat klima škol, preventovat vztahovou patologii a eskalaci konfliktů mezi jednotlivci i skupinami.

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí v rejstříku MŠMT. 

Pro období 2022-2024 jsme získali podporu z programu Active Citizens Fund na projekt Restart pro školské rady.

Vývoj tohto webu

Program Školské rady vznikl z přesvědčení, že

Proto soustředěně plníme tyto stránky informacemi, a to hned dvojího typu:

V letech 2022-2024 naši činnost podpořil grant Active Citizens Fund. Projekt nesl název Restart pro školské rady, více se dočete zde.

Učený z nebe nespadl ... a kdyby se mu to přece jen stalo, asi by se těžko zvedal ... :) 
Proto, pokud máte na kterýkoliv z aspektů práce ŠR odlišný názor, budeme rádi, když nám jej sdělíte.