Kalendář ŠR

Základní nastavení toho kdy má co ŠR vykonat by mělo být obsahem jednacího řádu.

Vedle toho ŠR potřebuje operativní dokument, ve kterém plánuje a sleduje konkrétní úkony, kterým se věnuje přímo ŠR a také další instituce školy, se kterými má ŠR procesní vztah.

Každá ŠR bude mít svůj originální kalendář, protože

Tipy z praxe a pro praxi

Každá ŠR může využít níže popsanou strukturu. Obsahuje dlouhý výčet položek, které slouží spíše pro inspiraci. Zdaleka ne každá ŠR se bude věnovat své činnosti v tak vysokém detailu. Díky rozsáhlé nabídce si ale může každá informovaně zvolit, jak podrobný bude její vlastní kalendář.

Operativní, strategický a interní kalendář

Pro běžné úkony doporučujeme využít plánovací kalendář s rozsahem dvou let, protože 

Kalendář by měl unést všechny tyto cykly

Pro strategickou oblast práce ŠR je vhodné mít i kalendář v rozsahu tří až pěti let, protože

Tato část kalendáře ŠR bude zřejmě nejvíce specifická, některé ŠR ji pravděpodobně ani nebudou využívat. 

Pro plánování vlastního, interního rozvoje ŠR je vhodné mít čtyřletý kalendář, aby pokrýval více než délku jednoho mandátu člena ŠR.

Operativní kalendář

Jako první krok doporučujeme do operativního kalendáře vsadit jednotlivé oblasti, kterým se má ŠR věnovat. 

Většinou je proces vícekolový  (v jednom měsíci si ŠR řekne o podklad, v dalším jej dostane, v dalším jej projedná a v dalším rozhodně), proto by položky měly být odlišeny barvou nebo být v samostatném sloupci.   

Konkrétně může např. jít o položky

Dále je vhodné naplánovat si setkání s dalšími aktéry, které ŠR má informovat, kteří by měli dostat od ŠR informace nebo se kterými vytváří nějaké výstupy. Může se jednat o následující aktéry 

Opět je vhodné mít pro aktéry vlastní sloupec nebo alespoň barvu.

Do záznamu o plánované aktivitě doporučujeme vložit informaci kdo konkrétně co vykoná (někoho osloví, něco rozešle, něco zpracuje apod.).

Do operativního kalendáře pak můžeme vkládat další události, které přichází ad-hoc (řešení stížnosti, zpráva ČŠI apod.)

Strategický kalendář

Pro přehlednost může být vyveden v kvartálech a může obsahovat následující položky

Interní kalendář

Jeho sestavení je vhodné nechat na závěr práce s rozvrhem času, protože jeho obsah má vycházet z činností uvedených výše.

Mezi položkami se může vyskytovat

Práce na kalendáři / kalendářích ŠR bude patrně velmi dynamická -

proto nelze počítat s tím, že kalendář bude připravený k použití během jednoho jednání. 

Jde o jeden z nejdůležitějších interních dokumentů ŠR a díky práci na něm vznikne příležitost pro diskusi nad vlastním posláním, hodnotami, prioritami a způsobem organizace práce v ŠR. 

Pokud byste uvítali pomoc při sestavení kalendáře vaší ŠR, můžete využít naší podpory.