Volby do ŠR

Existují trojí možné volby do školské rady:

Volby jsou organizovány podle kurií a nemusejí probíhat současně.

Může se proto stát, že funkční období členů ŠR začne odlišným dnem a přitom má  každý člen tříletý mandát.
Tomuto tématu se věnuje heslo Funkční období.

Fáze volebního procesu obecně

Průběh řádných voleb do školské rady

Průběh voleb podle zákona je následující:

Zřizovatel vydává Volební řád.

Ředitel zajišťuje průběh voleb.

Kandidaturu oznamují učitelé a rodiče & žáci.

Probíhají volby v kuriích Učitelé a Rodiče & žáci.  

Zástupci učitelů a rodičů & žáků jsou jmenováni podle výsledků voleb. Pokud není zvolen dostatečný počet kandidátů do plného počtu mandátů, jmenuje zástupce rodičů a žáků ředitel.

Zřizovatel jmenuje své zástupce.

Doplňovací a předčasné volby

Takové volby probíhají poté, co Volby členů ŠR neslouží jen jako prostředek jak zajistit obsazení mandátů v ŠR. 

Mají velký osvětový potenciál (školní aktéři mají důvod věnovat pozornost poslání a činnosti ŠR).

Způsob provedení, jeho uživatelská přívětivost, prostor pro předvolební aktivity, transparentnost, vyjádření ze strany zřizovatele či ředitele  apod. formuje postoje voličů i kandidátů k ŠR jako instituci.

Počet mandátů určený volebním řádem formuje způsob práce ve školské radě. Pokud je mandátů více než kvalitních kandidátů, školská rada jako celek bude v efektivitě pokulhávat. Naopak malý počet členů může paralyzovat ŠR, která chce být aktivní.

Volby do ŠR jsou vedle výběru ředitele a schvalováním investic nejvýznamnějším úkonem, kterým může zřizovatel ovlivnit kvalitu vzdělávání na škole. Má mnoho možností, jak potenciál voleb využít, a také mnoho možností, jak tuto šanci propásnout.

Vysvětlení významu kvalitního volebního řádu,
popis možností jak zřizovatel může ovlivnit kvalitu voleb a kandidátů,
obsahuje heslo Volební řád