Spolupráce Zřizovatele a ŠR

Zřizovatel školy je mimo mnoho jiného i zřizovatelem školské rady.

Není však jejím nadřízeným, stejně jako není nadřízeným ředitele školy.

Trojúhelník Zřizovatel - Ředitel - Školská rada vytváří základu pro zpětnou vazbu a její využívání pro zvyšování kvality školy.

Zřizovatelé základních škol (většinou obce) a středních škol (většinou kraje) se přímo nepodílí na běžném chodu školy, zajišťují ale podmínky pro její fungování. 

Zřizovatel se obvykle se věnuje čtyřem oblastem podpory školy (nebo škol), kde každá z nich je sama o sobě důležitá.

První dvě položky se týkají hospodaření školy a většina zřizovatelů si našla cestu, jak na to. Základní témata pro zřizovatele tedy jsou:

Další dvě položky jsou pro řadu zřizovatelů náročnější. Vyžadují totiž větší pozornost a hlubší porozumění stavu školy a jejím potřebám pro dlouhodobý rozvoj. Ne každý zřizovatel (jde často o menší obce) má dostatek času a lidí, aby se věnovali následujícím položkám:

Vůči ŠR má zřizovatel silnou vazbu.

Ze zákona zřizovatel vůči ŠR

Mimo zákonem uložené povinnosti může zřizovatel


Ze zákona ŠR vůči zřizovateli

Mimo zákonem uložené povinnosti může ŠR zřizovateli

Tipy z praxe a pro praxi