Koordinátor ŠR

Agenda školské rady je poměrně obsáhlá a protože je práce v ŠR dobrovolná činnost, je zapotřebí, aby měli dobrovolníci pro své jednání a rozhodování co nejlepší servis.

Ten může být zajištěn funkcí koordinátora ŠR. Zákon ji nezmiňuje, zároveň ji ale nevylučuje. Je na konkrétní školské radě, jak si v jednacím řádu upraví rozdělení práce.

Díky zavedení funkce koordinátora ŠR může být pozice předsedy obsazena vysoce kvalifikovanou či kompetentní osobou, která má omezené časové možnosti.

Koordinátor může být členem ŠR, ale také nemusí. S ohledem na citlivost informací, kterými se ŠR zabývá, je ale vhodné, aby byl členem ŠR nebo osobou, která má k těmto informacím z titulu své pracovní pozice přístup. Koordinátorem může být i pedagogický pracovník, který je členem ŠR a kterému ředitel svěří část své agendy vůči ŠR.