Sebehodnocení ŠR

Sada témat, nad kterými se můžete zamyslet samostatně nebo ve skupince (viz varianty níže) Vám pomůže nastartovat diskusi nad dneškem a zítřkem vašeho ŠR týmu.

Po vyplnění dotazníku (jde celkem o 7 položek) se vám odpovědi odešlou na zadaný email, abyste měli paměťovou stopu o tom, jak jste v danou chvíli vaši ŠR viděli. *

Varianta SAMOSTATNĚ

Udělete si čas a prostor pro klidné zamyšlení.

U jednotlivých položek zvolte výrok, který nejvíce odpovídá tomu, jaké projevy chování vidíte ve vaší školské radě. Nejde o to, jak to máte vy nebo jak by to mělo být správně. Jde o to, jak to je, resp. jak vidíte vaši ŠR.

Pokud chcete být mimořádně důslední, zkuste si vybavit konkrétní situaci, ve které se daná charakteristika projevila. Přijít na to, na čem svůj odhad stavíte.

Po odeslání se můžete seznámit se závěry a doporučeními. Vyplývají z vašich předchozích odpovědí, ale pořád nemusejí odpovídat tomu, v jakém stavu vaše ŠR je, jak funguje. Zkuste naformulovat vlastní závěr a vlastní doporučení.

Přečtěte si články k jednotlivým položkám dotazníku na Encyklopedii ŠR.

Promyslete si, zda a jak seznámíte ostatní členy ŠR s vašimi postřehy nebo návrhy.

Varianta SPOLEČNĚ

Dotazník slouží jako odrazový můstek pro vaši diskusi nad danými tématy.

Nemá smysl si projít jeho položky, seznámit se se závěry či doporučeními a tím proces ukončit. Skutečná práce totiž nastane právě až po této chvíli.

Pokud chcete mít opravdu přínosnou, otevřenou diskusi, je důležité, aby se každý člen nejprve samostatně rozmyslel, jak danou položku vidí (můžete využít postup varianty SAMOSTATNĚ). Měl by si zaznamenat svůj pohled, udělat si vlastní značku, kotvu svého názoru. Většina z nás má přirozený sklon souhlasit s ostatními nebo alespoň neprovokovat konflikt, vlastní kotva u jednotlivých položek pomůže překonat ostych a dodá odvahu vlastní pohled zveřejnit.

Před diskusí je vhodné dohodnout si pravidla, podle kterých bude probíhat. Jak se pozná, že můžeme jít k další položce, jak naložit se situací, kdy se nemůžeme shodnout apod. Pokud je to možné, využijte facilitátora – nestranného průvodce vaší diskusí (více pod heslem Facilitátor).

Jestliže máte dojem, že se v pohledu na konkrétní položku rozcházíte, je dobré uvádět konkrétní příklady, situace, kdy se daná věc projevila. Možná budete překvapeni, jak odlišně prožívali ostatní stejnou událost – to je ale přirozené a možná vám to pomůže pochopit, proč si v některých situacích nerozumíte.

Zaznamenejte si u každé položky, než ji opustíte, zda máte úplnou shodu, nebo jak velký je rozptyl v odpovědích.

Dejte si pauzu poté, co projdete všechny položky. V době přestávky není vhodné pokračovat v tematické diskusi.

Pak se v klidu dohodněte, jak s výsledky diskuse naložíte ... a třeba už na něčem začnete pracovat hned.

*) emailová adresa slouží pouze k doručení do vaší schránky, my s ní dále nijak nepracujeme. 

Díky tomu, že jste vyplnili a odeslali formulář, předejdete tzv. kognitivním zkreslením - máte stopu o tom, jak jste o věci uvažovali, a budete mít větší klid a odstup od hodnocení a doporučení, která nabízíme níže. 

Nejčetnější je první z odpovědí

Důvěra mezi členy ŠR zřejmě není moc velká. V takovém uspořádání lze obtížně vést kvalitní dialog s ředitelem o současnosti a budoucnosti školy nebo se shodnout na potřebě intervence, kdyby se ve škole dělo něco nepatřičného.

Můžete ten stav přijmout jaký je, ale budete vědět, že to nemá smysl pro školu ani pro vás. Můžete jako jednotlivci odejít a dát šanci jiným lidem. Můžete se také pokusit o postupné budování vzájemné důvěry. V této situace je v pořádku požádat někoho nestranného, aby vám byl koučem nebo průvodcem. 

Nejčetnější je druhá z odpovědí

Vaše školská rada školu zřejmě nijak nezatěžuje, ani moc neposouvá. Zvažte, zda je to stav, který odpovídá smyslu školské rady (partnerský dialog s ředitelem o stavu a budoucnosti školy a aktivní pojistka pro chvíle, kdy se ve škole děje něco nepatřičného). Pokud byste se rozhodli pro nějakou změnu, dohodněte se nad závazky, které by pak měl jeden každý z vás přijmout. Možná by rozvoji ŠR prospělo definování rolí v týmu, odpovědností jednotlivců i skupiny jako celku. 

Nejčetnější je třetí z odpovědí

Ve vaší školské radě je patrně (skrytá či zjevná) soutěživost mezi členy / skupinami členů.  Pro školu by bylo přínosné, kdybyste se nějaký čas věnovali rozvoji kultury dialogu a naslouchání, abyste tuto hodnotu mohli jako tým nabídnout dalším školním aktérům a institucím. Uvážlivost je ve světě ŠR vyšší hodnota než výkonnost.

Možná by vám prospělo i zavedení role (interního či externího) facilitátora, který by sledoval vyváženost v zapojení jednotlivých členů ŠR a průběžné budování shody v týmu. 

Nejčetnější je čtvrtá z odpovědí

Kultura vaší školské rady je zřejmě velmi partnerská. To však bere hodně času a ne každému to může vyhovovat. Může vám pomoci, pokud budete mít vynikající organizaci práce (mikrotýmy pro jednotlivé agendy, které připraví podklady; nastavené pravidelné reporty od ostatních školních aktérů a institucí apod.).

Před vámi je rovněž výzva, jak vaši kulturu partnerství a dialogu představit a nabídnout ostatním školním aktérům a institucím. Vaše práce tím může mít větší dopad. 

Pro skupinovou diskusi nad vstupy i závěry sebehodnocení je vhodné využít facilitátora.