Školská rada v legislativě

Základní rámec působení školských rad vymezuje Školský zákon. Je to velmi rozsáhlý dokument, proto

část týkající se ŠR podrobně rozkládáme na podstránce ŠR ve školském zákoně

Vedle něj se počítá s prací školské rady v několika dalších vyhláškách a metodických pokynech, kterými se škola řídí.

Litera zákona je někdy suchopárná nebo informačně nedostačující, proto je vhodné podívat se i na jednotlivé pojmy, instituce a procesy, které jsou popsány v Encyklopedii ŠR.