Jmenování zástupce zřizovatele

Jmenování (případně odvolání) provádí Zřizovatel školy podle svého vnitřního předpisu (Školský zákon jej nevyžaduje ani neupravuje).  

Jmenované zástupce zřizovatele je zapotřebí oznámit řediteli školy, aby měl možnost je pozvat na první zasedání ŠR.

Skutečnost, že zřizovatel má právo zástupce jmenovat, mu zároveň dává pravomoc jej odvolat.

Zřizovatel nemůže jmenovat do školské rady pedagogického pracovníka dané školy, to mu zakazuje Školský zákon.

Pokud jde o školu, která není zřízena státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a nejsou zřízeny v právní formě školské právnické osoby, jmenuje zástupce zřizovatele ředitel školy.

Ještě na tom chceme poPracovat ...