Zřizovatelé

Vážení zřizovatelé základních a středních škol,

upřímně si vážíme toho, že pomáháte naplňovat ústavu i naději na lepší budoucnost naší země tím, že zajišťujete vzdělávání mladé generace.

Ať už patříte do sféry samosprávy nebo soukromých či veřejných institucí, které školy zřizují, jistě Vám záleží na tom, aby "Vaše" škola fungovala co nejlépe. Máte pro to sice řadu nástrojů, ale řadu věcí ze své pozice nemůžete napřímo ovlivňovat.

Ze zákona máte na starosti především zajistit podmínky provozu školy, a to je nikdy nekončící lopota.

Dále procházíte výroční zprávu školy, reagujete na podněty rodičů, plánujete granty a investice atp.

Vedle toho všeho jste zodpovědní za nejdůležitější manažerské rozhodnutí týkající se školy - jmenování jejího ředitele a to po dobře organizovaném konkurzu.

Po jeho jmenování už máte omezené možnosti, jak školu přímo monitorovat a rozvíjet. Zákon Vám proto nabízí účast ve školské radě.

Nabízí se otázka: Je pro Vás institut školské rady spíše zátěží nebo naopak pomocníkem?

Odpověď nebude jednoznačná a určitě se bude proměňovat v čase.

My silně věříme v tu druhou možnost - školská rada Vám může v mnohém pomoci.

Nejen tím, že v ní máte své zástupce a můžete mít informace ze školy z první, resp. druhé ruky. Vaši zástupci společně se zástupci dalších školních aktérů mohou průběžně sledovat parametry školy, které Vám připadají důležité, a formovat budoucnost školy v souladu s Vaší vizí nebo strategií.

Takové uspořádání vyžaduje jistou investici. Dobře nastavit volební řád, vědomě vybrat a jmenovat svého zástupce do školské rady, dát mu dobré zadání, aby školská rada respektovala i Vaše potřeby.

Rádi Vám v tom budeme pomáhat. Můžete zde získat kontextuální informace díky naší malé Encyklopedii ŠR a také dalších forem připravené podpory.

Věříme, že i díky dobré práci školské rady budete moci svou školu budovat a rozvíjet správným směrem.

Pokud byste chtěli položit specifický dotaz nebo podnět, rádi se mu budeme věnovat. Můžete nám jej zaslat nejlépe přes Kontaktní formulář.