Zákonný zástupce

Nezletilé žáky zastupují ve významných věcech jejich zákonní zástupci. Nejčastěji jde o rodiče.

Jakmile žák dovrší 18 let, již zákonného zástupce nepotřebuje - jedná sám za sebe. Rodiče tímto dnem o roli zákonného zástupce přicházejí.

Zákonní zástupci mají právo volit a být voleni do školské rady.

Volit mohou kohokoliv s výjimkou ředitele a pedagogického pracovníka dané školy. Kandidát nemusí být zákonným zástupcem žáka zapsaného v dané škole.

Zákonný zástupce, který byl zvolen do školské rady v době, kdy žák ještě nebyl zletilý, má platný mandát i po dosažení zletilosti žáka. To platí i pro případ, že po dosažení zletilosti žák přestane být žákem/studentem dané školy.

Pokud však přestane být žákem dané školy nezletilý (!) žák, nastává podle zákona u jeho zákonného zástupce předčasné skončení funkčního období.

Volební právo, právo volit a být volen, se vztahuje na všechny zákonné zástupce. Je to jejich občanské právo, nikoliv přenesené právo žáka. Na to musí pamatovat