Volební kurie

Podle školského zákona se skládá ŠR vždy ze tří kurií (někdy se uvádí termín "paritní skupina"):

Volební kurie je termín, který se používá ve volebním systému, při kterém