Stipendijní řád

Stipendijní řád je podle Školského zákona možné vyhlásit na středních a vyšších odborných školách. Stanovuje pravidla, podle kterých se studentům poskytuje prospěchové stipendium. Podmínkou jeho vyhlášení je souhlas zřizovatele.

Školská rada stipendijní řád schvaluje, případně navrhuje jeho změny.