Volební řád

Volební řád má ze zákona povinnost vydat zřizovatel školy. Je to jeden z nejsilnějších nástrojů, které má k dispozici pro modelování směru vývoje a kultury školy.

Neexistuje univerzální volební řád, který by byl tím nejlepším pro všechny volby do školské rady. Při jeho sestavování by měl zřizovatel zohlednit řadu proměnných.

Přesto jsme se pokusili připravit šablonu, která může zřizovatelům usnadnit práci. Po sérii analytických otázek k němu najdete informace v dolní části stránky. 

Otázky ohledně stavu školy a pozice ŠR

Průběh voleb garantuje ředitel školy, k jehož činnosti se mají členové ŠR mají vyjadřovat. Tato konstelace v sobě obsahuje potenciální rozpor v zájmech a je proto důležité, aby volební řád konstelaci ředitele, zřizovatele a školské rady reflektoval.

Otázky ohledně kandidátů do ŠR

 Průběh voleb a jejich dopad může prostřednictvím volebního řádu zřizovatel lépe ovlivňovat, když bude mít jasnou představu např. v otázkách

Tématu vhodných vlastností kandidátů do ŠR jsme věnovali samostatný článek

Nabídka vzoru  - "Férový volební řád"

S několika partnery jsme vytvořili šablonu pro zřizovatele, kterou jsme nabídli v plen řadě oponentů. Výsledkem je návrh volebního řádu, který si mohou zřizovatelé stáhnout a upravit. 

Šablonu nabízíme bezplatně stejně jako konzultaci k její konkrétní úpravě. 

Protože jej chceme dále podle zkušeností v terénu upravovat a zasílat upozornění na případné aktualizace,
zasíláme jej po registraci přes následující formulář ŽÁDOST O ŠABLONU VOLEBNÍHO ŘÁDU.

Myšlenky, na kterých je Férový volební řád postaven:

Školská rada je 

Doprovodné video naleznete níže na stránce.  

Volby do školské rady jsou příležitostí pro uplatnění velké škály hlasovacích systémů. S ohledem na pravomoci školské rady je vhodné, aby ve volbách vítězili kandidáti, kteří mají pro školní komunitu sjednocující potenciál. Je proto vhodné zvážit využití systémů s více hlasy.  

Vysvětlení ověřeného mechanismu tzv. volební metody D21 nabízíme v následujících videích.

O Férovém volebním řádu

o jeho obsahu a formě vedou rozhovor Nikola Křístek a Zuzana Haase Formánková z Institutu H21.

O možnosti volby více hlasy

a jejím využití ve volbách do ŠR si povídají Nikola Křístek a Zuzana Haase Formánková z Institutu H21.


Využijte naši podporu pro