Restart pro školské rady

V letech 2022-2024 naši činnost podporuje grant Active Citizens Fund. Projekt nese název Restart pro školské rady.

In 2022-2024 our activities are supported by a grant from the Active Citizens Fund. The project is called Restart for School Counciles (Details here). 

Rozsah projektu

Díky grantu můžeme 

v roce 2022

v roce 2023

V roce 2024

Partneři projektu

S vedením projektu nám pomáhá neziskovka Vzdělávání 2030, z.s.

Spolupracujeme s neformální komunitou českých rodičů žijících v Norsku, kteří nám zprostředkují své zkušenosti s účastí rodičů na vzdělávání v této zemi.

S evaluací nám pomáhá Centrum občanského vzdělávání, z.s..

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

číslo projektu je 62500-2021-005-0142
Podrobnější informace o projektu rád poskytne Nikola Křístek (nikola.kristek@skolskerady.cz).