Soukromé školy

Pro naše potřeby podřazujeme mezi soukromé školy i školy církevní, ačkoliv se v některých otázkách řídí odlišnými právními předpisy. Z pohledu školských rad však nejde o významné rozdíly.

Obecně o zřizovatelích pojednává např. Eurydice zde.

Ohledně vztahu k volbám do ŠR je v případě soukromých škol významné specifikum, že odpovědost zřizovatele za

přebírá ten, kdo jmenoval ředitele soukromé školy do funkce.

Ještě na tom chceme popracovat