Školská rada

Jde o samosprávný orgán, který musí mít podle školského zákona každá základní a střední škola zapsaná v rejstříku MŠMT

Jde o kolegiální orgán, tedy jeho závěry platí poté, co jsou schváleny mechanismem popsaným v jednacím řádu ŠR.

Zákon nařizuje, aby měla ŠR svého předsedu, praxe napovídá, že je dobré práci v ŠR rozkládat i na další role (garant oblasti, facilitátor apod.). 

Základní úkoly školské rady

Školská rada 

a) schvaluje

b) projednává

c) navrhuje:

d) řídí svou činnost:

Typologie školských rad

Jistě se dá hovořit o formující se, začínající, efektivní, ukončující-svou činnost ŠR podle jejího životního cyklu.

Z hlediska jejího fungování vůči smyslu ŠR nabízíme jinou škálu, a to

Nefunkční ŠR

ŠR neplní své základní povinnosti. Nesejde se ani dvakrát za rok, nevydá řádně a v termínu stanovisko ke školním dokumentům apod.

Cestou z tohoto neutěšeného stavu je 

Fasádní ŠR

ŠR formálně plní své zákonné povinnosti, ale neplní smysl své existence - nepodílí se na rozvoji školy, naopak může pomáhat školu konzervovat. Mezi typické znaky patří např.

Pokud je takový stav vyhovující všem školním aktérům, pak platí "jaké si to uděláš, takové to máš".

Změna může nastat například 

Reaktivní ŠR

ŠR je aktivní, plně funkční a soustředí se především na plnění svých povinností a vypořádávání podnětů, které přicházejí zvenčí.

Všichni školní aktéři vědí, jakým způsobem a v jakých věcech se na ŠR mohou obracet.

Dokumenty, kterými je ŠR povinna se zabývat, členové opravdu studují a probíhá nad nimi diskuse. 

Členové ŠR se však necítí dostatečně kompetentní pro to, aby iniciovali posun školy v jejích rozmanitých cílech.

Pocit nekompetence k výkonu může vyplývat z deficitu z některých částí Výkonového trojúhelníku

 Na každý deficit existuje samostatný postup, avšak vždy to vyžaduje práci celého uskupení školské rady a spolupráci s vedením školy. 

Proaktivní ŠR

ŠR zodpovědně plní všechny úkoly, které jí zákon stanoví a je součástí strategické aliance školy. Věnuje se koncepci rozvoje školy, sleduje provázanost deklarací v její vizi se Školním vzdělávacím programem, pravidly a kulturou chování všech aktérů školy vůči sobě i navzájem, dává konstruktivní podněty k rozpočtové strategii apod.

Protože škola je prostředím neomezených potřeb ale omezených zdrojů, i Proaktivní ŠR se vždy může dále posilovat v jednotlivých částech Výkonového trojúhelníku.    

Jednotlivým aspektům činnosti školských rad je věnována Encyklopedie ŠR na tomto webu.

Pokud máte pocit, že byste rádi posunuli svou ŠR v atributech Umíme - Chceme - Můžeme,
jsme připraveni Vám pomoci prostřednictvím nabídky naší podpory.