KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

Základní informace poskytne heslo Roční a víceletý plán školy

Koncepce rozvoje škol nemá zákonem danou formu, dokonce ani definici. Obvykle se tak označuje střednědobá strategie rozvoje školy (tedy komplexní plán na dobu následujících 3-6 let, který obsahuje cíle v oblastech managementu školy a výuky žáků, jejich zdůvodnění, výčet aktivit, které k cílům vedou a pojmenování potřebných zdrojů.

Koncepci rozvoje školy formulují kandidáti na pozici ředitele při konkurzním řízení. Není však legislativou nijak stanoveno, že b ji měl povinnosti ji realizovat. Může ji zohledňovat zřizovatel v rámci procesu hodnocení ředitele (probíhá nejméně jednou za rok), ale nemusí. Navíc jde o návrh, na jehož tvorbě se nemohli podílet ti, kterých se koncepce týká (ředitel totiž musí prohlásit, že koncepci zpracovával sám) . kterém nemusel být zapojeni 

ŠR se má účastnit tvorby této koncepce, pokud je již zpracovaná, měla by se podílet na její aktualizaci. To je možné jen pokud sleduje její naplňování.

Vedle ŠR na škole funguje Pedagogická rada, se kterou je ředitel povinen konzultovat "všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy". Koncepce rozvoje školy by se jistě měla věnovat i těmto otázkám. Na koncepci rozvoje školy tak ŠR nespolupracuje pouze s ředitelem, ale také všemi pedagogickými pracovníky.

Díky tomuto uspořádání je zajištěno, že všichni významní školní aktéři mohou tvarovat budoucnost "jejich" školy.

Ještě na tom chceme popracovat