Učitelé*

Vážení pedagogičtí pracovníci školy,

možná Vás napadá otázka, proč je v nadpisu stránky hvězdička za slovem učitelé.

Důvodů je vícero. Vedle skutečnosti, že učitelé jsou hvězdami, které dávají škole životní energii, cítíme potřebu upřesnit rozsah jedné třetiny elektorátu školských rad.

Ve školské radě jsou podle zákona zastoupeni pedagogičtí pracovníci školy. Nejde tedy jen o učitele předmětů, ale i nositele dalších rolí - vychovatele, asistenty, psychology atd.

Vy všichni máte možnost podílet se na strategickém směřování školy a vyjadřovat se k jejímu stavu.

V běžném provozu je pro Vás jistě nejvíce přirozeným partnerem ředitel školy, mohou ale nastat případy, kdy máte

  • chuť vstoupit do kultivovaného dialogu s dalšími školními aktéry,

  • potřebu vymezit se vůči způsobu, jakým se na škole vyučuje, hospodaří, hodnotí apod.

  • touhu aktivně se podílet na koncepčním rozvoji školy.

Tehdy můžete využít kompetencí, které má školská rada.

Nabízí se hned tři cesty, kudy na to:

  • Volíte svého zástupce do školské rady.

  • Jste členem školské rady.

  • Podáváte podnět školské radě.

Pro lepší orientaci Vám nabízíme informace v naší Encyklopedii ŠR. Kdybyste měli zájem o konkrétní služby, můžete si vybrat z jejich nabídky v sekci Podpora.

Budeme rádi, když se zapojíte do činnosti školské rady a kultivovanou formou budete přispívat k rozvoji prostředí, ve kterém pracujete, kde trávíte značnou část svého životního času a kde máte nespočetné množství lidských vazeb..

Pokud byste chtěli položit specifický dotaz nebo podnět, rádi se mu budeme věnovat. Můžete nám jej zaslat nejlépe přes Kontaktní formulář.