Ředitelé

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

možná Vás napadá, proč nemáme v grafice webu trojúhelník, ale čtverec. Školské rady jsou přece složeny ze zástupců tří stran: žáků a rodičů, zřizovatele a ped. pracovníků... a možná Vás také napadá i odpověď: bez Vás není školská rada úplná.

Bez Vás totiž školská rada

Proto si dovolujeme uvažovat o školské radě jako o čtyřúhelníku a o Vás jako o její neviditelné, ale zároveň nepřehlédnutelné součásti.

Školská rada může být jako oheň (jak se říká, dobrý přítel, ale zlý nepřítel). Snažíme se, abychom podpořili vyvážené partnerství, které postupně vede k důvěře a ta postupně vede k efektivní spolupráci.

Předpokladem partnerství, důvěry i spolupráce je dobrá informovanost všech zapojených. Proto postupně budujeme a aktualizujeme naši malou Encyklopedii ŠR. Mohou ale přijít chvíle, kdy "vědět nestačí" ... budeme rádi, když se na nás s důvěrou obrátíte a využijete nabízenou podporu.

Přejeme Vám mnoho zdaru při spolupráci s Vaší školskou radou

Jak může být ŠR prospěšná řediteli školy?

komunikační postupka (De-eskalace konflitků)

Konflikt je koření školního života. Vždycky tam nějaký bude. Otázka je, jak se s ním pracuje.

Jakmile ale opustí brány školy, prohrávají všichni. Jestliže vnitroškolní záležitost řeší Česká školní inspekce, zřizovatel nebo média, je možnost smírného, dlouhodobého řešení ohrožena.

Je proto rozumné využívat ŠR jako orgán, kam se mohou obracet stěžovatelé, pokud nenajdou shodu s ředitelem. Je důležité, aby komunikační postupka byla zanesená ve školním řádu i mysli všech školních aktérů.   

Udržení vize a strategie

Jako lídr školy ředitel pracuje na její vizi a strategii. Pokud je to jeho autorské dílo a on má dost času a zdrojů, může se sen stát realitou.

Realita je ale občas složitější ... do strategie vstoupí re/konkurz ředitele, změna na straně zřizovatele, změna v osobním životě ředitele... 

Tehdy je důležité, že za vizí nestojí (třeba již nepřítomný) ředitel, ale celá škola. Tu reprezentuje školská rada a má možnost nastavený směr držet i při nástupu nového vedení.  

Posit sounáležitosti a společné odpovědnosti

Ředitel (hrubě řečeno) odpovídá za vše, co se ve škole děje ... a to je někdy docela zátěž. Pro některé ředitele je proto příjemné, když mohou říct "na tom, jaká naše škola je, jaká má pravidla, jakou má vizi ... jsme se shodli ve společenství zástupců vedené školy, rodičů, učitelů i zřizovatele".

Práce s vlastní omylností (kvalita strategického rozhodování)

Myšlení všech lidí (a ředitel je také člověk) je složeno z řady operací, které nás snadno svedou do slepé uličky (v lepším případě) nebo i na kraj srázu. Psychologové mluví o kognitivních zkresleních a šumech. Aby se jim ředitel ve strategickém rozhodování mohl vyhnout, potřebuje skupinu dalších lidí, kteří nastavují zrcadlo a kladou nepříjemné otázky. Toto ředitel nemůže chtít po svých podřízených, i když se snaží o partnerský, demokratický, participační apod. styl vedení. Potřebuje nezávislou oponenturu. Školská rada je k tomu jako (zákonem) stvořená. 

Pokud byste chtěli položit specifický dotaz nebo podnět, rádi se mu budeme věnovat.
Můžete nám jej zaslat nejlépe přes Kontaktní formulář.