Školní aktéři

Pro funkci školské rady je důležitá součinnost čtyř školních aktérů,

Každá z těchto skupin a rolí má ve škole odlišné postavení, ale spojuje je společný zájem ... aby škola byla místem, kde se

Aby se jejich představy harmonizovaly, potřebují kultivované prostředí pro komunikaci.

Takové může nabízet institut školské rady, kterému je věnován tento znalostní portál.

Pro lepší porozumění při dialogu nad rozvojem školy nabízíme v Encyklopedii ŠR vysvětlení řady pojmů, na které odkazuje legislativa týkající se školských rad.

Protože je každá školská rada značně svébytná, potřebuje najít svůj vlastní styl. Ten se nenajde na ulici, ale opět v dialogu aktérů ŠR.

Kdybyste cítili, že by Vám pomohla konzultace, provedení prvními setkáními nebo mediace při řešení složitějších situací, můžete využít některé z nabízených služeb.  

Mnoho zdaru v náročné a důležité misi člena školské rady Vám přeje tým spolku Restorativní škola, z.s.