Přístupné místo

Některé dokumenty školy mají být k dispozici na tzv. Přístupném místě ve škole.

Jde zejména o Školní vzdělávací program a Školní řád

Smysl této povinnosti je zřejmý - školní aktéři by měli mít možnost svobodně a bez omezení získat informace, kterými se mají oni i další školní aktéři řídit. Už jen nutnost oslovovat osobu, která dokument následně zpřístupní, dostupnost dokumentu snižuje.

Školský zákon ani vyhlášky školám neukládají, jakou formou mají zpřístupnění provést.

V praxi jsou rozšířené následující postupy: