Jednací řád

Jedná se o nejdůležitější dokument školské rady. 

Je to jakási její malá ústava, žádný další dokument, který ŠR vypracuje, nesmí být v rozporu s jednacím řádem. Jednací řád vedle toho nesmí být v rozporu s normou vyšší právní moci, např. školským zákonem apod. 

Podobně jako ústava

Proto je důležité, aby šlo o dokument, který je na tzv. přístupném místě, i když to zákon přímo neukládá. 

ŠR by měla usilovat o to, aby byl její jednací řád v souladu se školním řádem (případně aby na ni odkazoval) a komunikační postupkou školy.

Jeho kvalita, srozumitelnost a dostupnost jsou součástí prezentace ŠR navenek a ovlivňují i rozhodování lidí, kteří zvažují svou kandidaturu do voleb.

Mýtus o jednacím řádu a o prvním jednání ŠR 

Dokument, kterým popisuje způsob a postup svého jednání, musí ŠR dle zákona schválit na svém prvním zasedání

Protože jde o důležitý a (většinou) poměrně rozsáhlý dokument, měl by být připravený předtím, než první zasedání proběhne.

Vedle toho je třeba zmínit, že první zasedání ŠR pravděpodobně na škole již v minulosti proběhlo a tedy by měl být k dispozici jednací řád, který je platný i pro členy, kteří se na něm nepodíleli. Mají ale samozřejmě možnost si jej upravit nebo vytvořit nový.  

Zasedání není totéž co schůzka, ŠR má možnost se potkat na přípravném jednání, připravit návrh jednacího řádu a na další schůzce, kterou označí za zasedání, dokument schválí.

Odlehčený a podrobný jednací řád

Jednací řád je možné pojmout "lehkou rukou" - dokument jen obecně pojmenuje základní principy a členové ŠR očekávají, že 

Na druhém pólu je dokument zpracovaný "těžší rukou", který podrobně popisuje postup jednání ŠR. To zakládá předvídatelnost jednání a pokud jsou postupy rozumné, takový řád předejde náročným formálním debatám ve chvíli, kdy je třeba věcně jednat.

Oba přístupy mají své výhody i úskalí. ŠR může začít odlehčeným JŘ a evolučně jej doplňovat o pravidla, která ŠR připadají důležitá. V jistou chvíli ale takový dokument tvořený salámovou metodou nebude uživatelsky přívětivý a JŘ projde větší redakcí. Jiná vývojová cesta může nastat v případě, že je tým ŠR konsolidovaný, členové k sobě mají důvěru a mají sdílené hodnoty a pravidla chování - tehdy mohou JŘ převést do několika orientačních bodů.  

Obsah jednacího řádu

Jednací řád by měl mimo jiné obsahovat vymezení týkající se bodů

Další dokumenty

Je vhodné vyjmenovat další dokumenty, které pomáhají organizovat jednání ŠR, ale nejsou součástí jednacího řádu (aby jejich úprava nemusela procházet formální procedurou schvalování, kde zákon stanovuje limit v počtu členů (nadpoloviční většina všech členů). Jednací řád může pojmenovat proceduru, jak dochází k jejich vzniku a úpravám. Jedná se zejm. o Kalendář ŠR, dohody o spolupráci s dalšími institucemi školy apod.

Příprava a/nebo projednání jednacího řádu je situací, při které se školské radě vyplatí využít facilitátora. Všichni členové školské rady, včetně předsedy, díky tomu mají možnost soustředit se na pojmenování zásad, podle kterých v budoucnu mohou společně efektivně pracovat.

Pro konzultaci stávajícího jednacího řádu nebo facilitaci procesu jeho úpravy můžete využít i naší podpory.