Nabídka

Pro zřizovatele, ředitele, členy školských rad i kandidáty jsme připraveni poskytovat podporu v následující formě:

Provádění setkáními a Řešení konfliktů (moderace, facilitace a mediace)

Konzultace volebního a jednacího řádu školské rady 

Můžeme pro Vás

Můžeme pro Vás

Školení a workshopy pro vyšší efektivitu ŠR

Můžeme pro Vás připravit a facilitovat workshop, který

Můžeme pro Vás připravit a vést školení, která Vám pomůže

Pokud Vás napadá jiná forma podpory nebo spolupráce, můžeme se na ní domluvit.