Nabídka

Pro zřizovatele, ředitele, členy školských rad i kandidáty jsme připraveni poskytovat podporu v následující formě:

Konzultace volebního, jednacího a školního řádu 

Můžeme pro Vás

Konzultace v otázkách Školního vzdělávacího programu a hodnocení žáků

Můžeme pro Vás

Školení a workshopy pro vyšší efektivitu ŠR

Můžeme pro Vás připravit a facilitovat workshop, který

Můžeme pro Vás připravit a vést školení, která Vám pomůže

Provádění setkáními a Řešení konfliktů (moderace, facilitace a mediace)

Mikrostránka pro organizaci práce ŠR a voleb do ŠR

Můžeme pro Vás připravit a administrovat mikrostránku, na které můžete

Pokud Vás napadá jiná forma podpory nebo spolupráce, můžeme se na ní domluvit.