Kraj

Kraj, respektive Rada kraje, je nejčastější zřizovatel středních škol v ČR. 

Kraje zřizují obvykle desítky až stovky škol, mívají proto větší profesionální aparát nežli obce. Pozice zřizovatele střední školy je pohodlnější v tom, že ji zřídit může, ale také nemusí (zatímco obce mají povinnost základní vzdělávání pro své obyvatele zajistit).

Kraj musí školu musí financovat (primárně provozní náklady, mzdy a pomůcky hradí MŠMT) a vést poměrně rozsáhlou administraci, kterou předkládá MŠMT.

Školu má kraj možnost ovlivňovat školu tím, že jmenuje jejího ředitele (kterému určuje plat a schvaluje odměny) a dále své/ho zástupce do školské rady. Ti pak vykonávají mandát tak, aby byl v souladu s právním řádem, obec ale není jejich nadřízeným. Ředitele může obec před uplynutím šestiletého funkčního období odvolat jen podle podmínek určených Školským zákonem, svého zástupce ve školské radě může kraj odvolat dle své vůle.

Kontrolovat školu může obec se kraj omezením. Pedagogickou stránku má v gesci Česká školní inspekce a školská rada, obec se může věnovat kontrole hospodaření. Může školu ovlivňovat i prostřednictvím procesu schvalování rozpočtu a účetní uzávěrky školy, kdy je ředitel povinen zohlednit její připomínky.

Kraj není nadřízený orgán školy ani není podřízený orgán MŠMT. To je třeba zdůraznit při vysvětlování komunikační postupky školním aktérům.