Mediátor

Mediátor je odborník na vedení procesu, při kterém se řeší spor dvou či více stran. 

Díky jeho podpoře se mohou účastníci jednání soustředit na věcný obsah i na své osobní potřeby a zájmy.

Oproti facilitaci je mediace sice komornější (nižší počet lidí, vyšší diskrétnost), nicméně může být i bouřlivější (emoce bývají ve sporech silnější než při běžném řešení problémů ... mediátoři mají výcvik na to, aby s tím uměli pracovat).  

Mediátor je nezávislý na vztazích s účastníky setkání a na dopadu jeho výsledků. Z tohoto důvodu 

Předpokladem výkonu role mediátora je kompetenční výcvik, protože mediace je standardizovaný a náročný postup.

Kdy se mediace ŠR hodí

Ve školské radě může facilitátor pomoci například ve chvíli, kdy 

Školní mediace 

Využití mediace je poměrně široké (obchodní, rodinné, sousedské spory atd.) a přirozeně dochází ke specializaci.

Školní prostředí je navíc specifické tím, že se v něm potkávají dlouhodobě, opakovaně a intenzivně lidé v různých rolích, kteří by jinak spolu čas asi přirozeně netrávili (narozdíl např. od členů rodin).

Existuje proto i jako samostatná disciplína školní mediace, která je již etablovaná i v ČR.

Pokud máte zájem o