MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je státní organizace, která (mimo jiné) zodpovídá za vzdělávací soustavu.

Připravuje návrhy zákonů a dalších norem (vyhlášky k zákonům, rámcové vzdělávací programy a další), kterými se školy musí řídit.

Zřizuje jako kontrolní orgán Českou školní inspekci a několik dalších organizací (Národní pedagogický institut například připravuje změny v rámcových vzdělávacích programech). 

MŠMT vydává řadu metodik, které však pro školy nemají právní závaznost. Nejde totiž o orgán nadřízený školám, ředitelé škol jsou statutárními zástupci suverénních právnických osob.