Zasedání ŠR

Zasedání je jednou z forem jednání školské rady. Podle jeho pojmenování lze očekávat, že proběhne za přítomnosti členů ŠR. 

Zákon předepisuje ŠR vykonat nejméně dvě zasedání za rok. To jistě nestačí k projednání všech bodů agendy školské rady. Zasedání tak může být pojato jako setkání většího významu, na které je např. pozván ředitel nebo zástupci žákovské samosprávy nebo obecně školní veřejnosti. Může jít také o setkání, na kterém se formálně schválí předem projednané podklady a opatří schvalovací doložkou.

Podrobnosti zasedání je vhodné upravit v jednacím řádu.

Formální odlišnost zasedání od jiných forem jednání (schůze, pracovní setkání, spolutvorba na dálku, workshop apod.) je zejména v tom, že ředitel má povinnost se jej účastnit nebo za sebe poslat pověřeného zástupce, pokud jej k tomu ŠR vyzve.

Zasedání je vhodné zasadit do kalendáře ŠR tak, aby ŠR stihla splnit veškeré úkony, které spadají do její kompetence

Výstupy ze zasedání jsou součástí Dokumentace ŠR.