Výkonový trojúhelník

Tento pojem nebo spíše schéma pomáhá definovat stav i oblasti pro rozvoj členů školské rady i ŠR jako celku.

Pro efektivní a kompetentní výkon člena ŠR i celého týmu ŠR je nezbytné, aby se potkaly tři dispozice:

nebo v případě týmu 

Je to podobné jako posed na trojnožce - stačí, aby jedna noha chyběla a gravitace nás dostane na zem.

Není moc pravděpodpobné, že by všichni členové ŠR dokonale naplňovali všechny tři strany tohoto výkonového trojúhelníku. Pokud ale budou chtít, zajistí si pro to podmínky a znalostní podporu, mohou se k trojúhelníku - tedy vyššímu výkonu - postupně přibližovat. 

Níže nabízíme výčet základních dispozic, na kterých by měli členové a školská rada jako celek měli pracovat, aby mohli plnit roli stretegického partnera ředitele / vedení pro přemýšlení nad stavem a rozvojem školy.