Prezentace ŠR pro členy školní komunity

Základem činnosti školské rady je komunikace. ŠR nemá povinnost produkovat dokumentaci školy, organizovat hromadná setkání, vyřešit problém parkování u školy apod. Smyslem její činnosti je vést strategický dialog s vedením školy, případně být připravena oslovit příslušné orgány, pokud se děje ve škole něco nepatřičného.

Pro tyto účely potřebuje informace o škole. Značnou část jí poskytne ředitel školy. To ale nemůže být jediný zdroj, pokud chce ŠR působit jako nezávislá školní instituce. ŠR proto potřebuje vytvořit komunikační kanál, kterým do ŠR budou proudit informace navázat od dalších školních aktérů.

Článek je čerstvý a jistě se ještě bude upravovat. Pokud máte návrh, dotaz  nebo komentář, napište nám. Děkujeme.

Členové školní komunity (žáci, rodiče / zákonní zátupci, pedagogičtí pracovníci) potřebují cítit

1) důvěru, že ŠR nebude s jejich informacemi nakládat nevhodně, a

2) naději, že poskytnuté informace vedou k nějaké změně nebo jsou jinak užitečné.

Ad 1)

Je důležité, aby školní aktéři v členech ŠR viděli lidi, kteří jsou také připraveni „nést na trh svou kůži“. Jako první proto musí projevit důvěru členové ŠR vůči školním aktérům. Nabídnou na sebe kontaktní informace. Zveřejní svou osobní motivaci, proč v ŠR působí a čeho chtějí dosáhnout. Přihlásí se k etickému kodexu / dané části Jednacího řádu ŠR nebo uvedou informace o tom, jaké hodnoty ve své činnosti vyznávají, jako např. diskrétnost, úsilí o nestrannost, skutečné naslouchání apod. Pomáhá zveřejněná fotografie, která dává sdělení osobní rozměr.

Školská rada jako celek by měla zvyřejnit pravidla, které v komunikaci dovnitř (mezi svými členy) i ven (vůči pracovníkm školy, vůči třetím stranám) dodržuje. Měla by pojmenovat i mechanismus, co kdo může udělat v případě, že zaznamená porušení těchto pravidel.

 Ad 2)

ŠR srozumitelně (mezi školními aktéry jsou mmj. i lidé, kteří nemají ukončené základní vzdělání) vysvětlí svůj účel a priority, kterým se chce věnovat. Popíše způsob práce, kompetence, které má ze zákona a dohody, které má s vedením, zřizovatelem apod.

Tato sdělení by měla být průběžně k dispozici na prezentačních kanálech školy. Měla by mít i prezenční nebo fyzickou podobu (nástěnka se schránkou důvěry, stánek na školních akcích) aby lidé vnímali ŠR jako něco existujícího, hmotného, dosažitelného, zasazeného pevně do prostředí školy. 

Tipy z praxe a pro praxi

a hlavně