Facilitátor

Facilitátor je odborník na vedení procesu diskuse, hledání řešení a rozhodování. 

Díky jeho podpoře se mouhou účastníci jednání soustředit na věcný obsah i na své osobní potřeby a zájmy.

Facilitátor by měl být co nejméně závislý na vztazích s účastníky setkání a na dopadu jeho výsledků. 

Jde o roli, která napomáhá dobrému průběhu jednání ŠR.

Může ji zastat některý z členů ŠR, angažovaná osoba z komunity nebo externí profesionál.

Kdy se facilitace ŠR hodí

Ve školské radě může facilitátor pomoci například ve chvíli, kdy 

Stejně tak může facilitátora využít ŠR ve chvíli, kdy potřebuje např.

Jak poznám dobrou facilitaci?

Facilitace je ustálená disciplína, která funkčně kombinuje prvky sociální psychologie, andragogiky, teorie managementu a dalších oborů.

Facilitátor 

Pokud máte zájem o