ŠR v dalších normách

Níže uváděné dokumenty jsou k dispozici na stránce MŠMT 1. Právní předpisy a související dokumenty

Na této stránce naleznete resumé těch dokumentů, které se věnují školské radě nebo se přímo týkají její činnosti.

Vyhláška týkající se výroční zprávy školy

Vyhláška MŠMT 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
ve své třetí části se věnuje Výroční zprávě o činnosti školy (kterou schvaluje školská rada), kde popisuje

Podrobněji se s tematikou můžete seznámit v hesle Výroční zpráva školy.

Konkurzní vyhláška

54/2005 sb.Vyhláška ze dne 26. ledna 2005 o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích změna: 107/2019 sb
je doprovázena metodicko-výkladovou příručkou MŠMT.

Podrobněji se s tematikou můžete seznámit v hesle Konkurz na ředitele.