Vize školy

"Pohlednice z budoucnosti", která

Vize je představa o tom, jak bude škola vypadat, až uplyne čas, který je zapotřebí pro realizaci změn. 

Mělo by být "na první pohled" zřejmé, v čem se tato představa liší od současného stavu.

Školní aktéři by měli mít vizi co nejvíce sdílenou. Nejspolehlivější cesta je společné tvarování vize, kde, samozřejmě, je každá skupina aktérů zapojena do různé míry (viz heslo participace).