Ochrana osobních údajů

Protože jsou ve škole nezletilé děti, je téma osobních údajů velmi citlivé.

MŠMT proto vytvořilo pro školy metodiku (odkaz zde), kterou se mohou školní aktéři řídit. Rovněž tak Úřad na ochranu osobních údajů věnuje školství vlastní sekci na svém informačním portálu (odkaz zde)

Každá škola by měla mít svého pověřence pro ochranu osobních údajů. Na něj se může školská rada obrátit ve chvíli, kdy si není jistá, zda a jak může nakládat s některými informacemi, se kterými se ve své činnosti dostane do styku.

Samostatnou kapitolou jsou volby do ŠR. Ty však organizuje ředitel školy a ŠR se proto nutně nemusí problematikou osobních údajů v této věci zabývat.