Hospodaření školy

Škola je veřejná instituce, která musí 

Její příjmy pocházejí z rozmanitých zdrojů a odlišné zdroje většinou znamenají odlišné odpovědi řešení na otázky jako např.

Vedle toho je řada pravidel společných, protože jako každá právnická osoba i škola se musí řídit zákonem o účetnictví, o finanční kontrole apod. 

Příjmy školy - výnosy

Zdroje financování školy jsou :

Výdaje školy - náklady

Ještě na tom budeme muset poPracovat ...

Pokud chcete problematice hospodaření školy lépe porozumět, doporučujeme účast na školení v rámci naší Podpory.