Školské rady .CZ

Místo pro dialog nad rozvojem školy

Ve škole se potkává mnoho lidí v mnoha rolích s mnohdy odlišnými představami...

... mají ale jedno společné - chtějí, aby "jejich" škola byla dobrá.

Pomáháme školským radám a jejich členům, aby mohli, chtěli a uměli plnit své poslání a díky tomu přispívali k vyšší kvalitě jejich školy.