Zasedání ŠR

Zasedání je jednou z forem jednání školské rady. Podle jeho pojmenování lze očekávat, že proběhne za přítomnosti členů ŠR.

Zákon předepisuje ŠR vykonat nejméně dvě zasedání za rok. To jistě nestačí k projednání všech bodů agendy školské rady. Zasedání tak může být pojato jako setkání většího významu, na které je např. pozván ředitel nebo zástupci žákovské samosprávy Může jít také o setkání, na kterém se formálně schválí předem projednané podklady a opatří schvalovací doložkou.

Podrobnosti zasedání je vhodné upravit v jednacím řádu.