Volební kurie

Podle školského zákona se skládá ŠR vždy ze tří kurií (někdy se uvádí termín "paritní skupina"):

Volební kurie je termín, který se používá ve volebním systému, při kterém

  • zvolení zástupci více různých skupin (kurií) společně vytvářejí zastupitelský orgán

  • váha hlasu voličů není stejná (např. ped. pracovníků je pravděpodobně méně než rodičů&žáků, přesto mají v ŠR stejné zastoupení - kandidáti rodičů&žáků mohou dostat stovky hlasů a kandidáti ped. pracovníků třeba jen desítku, ale v ŠR mají členové jeden stejný hlas).