Soukromé školy

Pro naše potřeby podřazujeme mezi soukromé školy i školy církevní, ačkoliv se v některých otázkách řídí odlišnými právními předpisy. Z pohledu školských rad však nejde o významné rozdíly.

Obecně o zřizovatelích pojednává např. Eurydice zde.

Ohledně vztahu k volbám do ŠR je v případě soukromých škol významné specifikum, že odpovědost zřizovatele za

  • zřízení školské rady

  • stanovení počtu jejích členů

  • vydání volebního řádu

  • jmenování 1/3 členů školské rady

přebírá ten, kdo jmenoval ředitele soukromé školy do funkce.

Ještě na tom chceme popracovat

  • zaslání Výroční zprávy na MŠMT - termín!

  • zástupce zřizovatele - samotný zřizovatel

  • rada školy vs školská rada

  • nemožnost vyplácení zisku