Schvalovací doložka

Podle ŠkolZ je u konkrétních dokumentů, kterým se ŠR věnuje, nutné její schválení.

Konkrétně jde o

Aby bylo zřejmé všem, kterých se dokument týká, že ŠR dokument schválila, mělo by mít schválení dohledatenou podobu.


Tou může být tzv. schvalovací doložka.

Jedná se o dokument, který má alespoň tyto základní znaky:

  • obsahuje identifikaci dokumentu, který doložka schvaluje (např. "Školní řád ZŠ Horní dolní platný od 1.9.2300")

  • obsahuje informaci, kdo a kdy dokument schválil.

Doložku je vhodné opatřit číslem jednacím,

  • vymezení platnosti dokumentu

Text samotné doložky může být prostý, např. "Schválila Školská rada ZŠ Horní dolní dne 1.7.2300").

Škola může doložku použít jako přílohu k danému dokumentu, aby mohla při případné kontrole prokázat, že je platný - schválený ŠR.

Seznam udělených doložek ŠR by měl být dostupný na místě, kde je rozumné jej očekávat (např. sekce Dokumenty školy na webových stránkách školy nebo podstránka ŠR na webu školy.

Pokud ŠR vede u dokumentace čísla jednací, je vhodné č.j. aktu schválení daného dokumentu rovněž do doložky uvést.