Přístupné místo

Některé dokumenty školy mají být k dispozici na tzv. Přístupném místě ve škole.

Jde zejména o Školní vzdělávací program a Školní řád.

Smysl této povinnosti je zřejmý - školní aktéři by měli mít možnost svobodně a bez omezení získat informace, kterými se mají oni i další školní aktéři řídit. Už jen nutnost oslovovat osobu, která dokument následně zpřístupní, dostupnost dokumentu snižuje.

Školský zákon ani vyhlášky školám neukládají, jakou formou mají zpřístupnění provést.

V praxi jsou rozšířené následující postupy:

 1. vystavení na webových stránkách školy,

 2. vystavení ve vestibulu školy a

 3. nabídka prostudování dokumentů v ředitelně. Tato třetí možnost dle našeho názoru neodpovídá definici přístupného místa, protože

  • není možný přístup širokého okruhu lidí, individuálně neurčených,

  • je omezený čas, kdy je dokument k dispozici, provozní kapacitou ředitele
   (který má i další povinnosti znemožňující neustálou přítomnost v
   jeho kanceláři).