Facilitátor

Jde o roli, která napomáhá dobrému průběhu jednání ŠR.

Může ji zastat některý z členů ŠR, angažovaná osoba z komunity nebo externí profesionál.

Facilitátor je odborník na vedení procesu diskuse, hledání řešení a rozhodování. Díky jeho podpoře se mouhou účastníci jednání soustředit na věcný obsah i na své osobní potřeby a zájmy.

Facilitátor by měl být co nejméně závislý na vztazích s účastníky setkání a na dopadu jeho výsledků.

Ve školské radě může facilitátor pomoci například ve chvíli, kdy

  • se ustanovuje způsob jednání ŠR,

  • vytvářejí se nebo obsazují se její jednotlivé role,

  • skupina a/nebo předseda ŠR potřebují, aby se předseda mohl naplno věnovat věcné stránce a šetřit energii potřebnou na vedení jednání,

  • se očekává náročný průběh jednání.

Facilitace je ustálená disciplína, která funkčně kombinuje prvky sociální psychologie, andragogiky, teorie managementu a dalších oborů.

Facilitátor

  • dohlíží, aby jednání bylo kultivované a aby měl každý dostatečný prostor k vyjádření,

  • pomáhá formulovat výstupy jednotlivých fází jednání,

  • využívá podle potřeby rozmanitých technik pro vyjádření názorů přítomných, různé druhy vedení diskuse a hlasování, může využívat některé pomůcky (hlasovací mechanismy, myšlenkové mapy apod.),

  • je zodpovědný za proces vedení setkání, nikoliv za jeho výsledek (to je zodpovědnost "vlastníků procesu", tedy samotných členů ŠR).