Demokratická kultura školy

Škola má vůči demokracii zvláštní postavení - má sama být demokratickou, má demokracii podporovat a má demokracii i "učit".

Jde o vícero stěn jedné budovy. Kdyby jedna z nich chyběla, tak bude dovnitř foukat a další zdi stejně pocit tepla a bezpečí nezajistí.

Škola

  • učí O demokracii - poskytuje informace o vztazích, postupech, rolích, institucích ... které demokracii vytvářejí

  • připravuje Pro demokracii - rozvíjí Klíčové kompetence, mezi kterými jsou i Kompetence občanské a související !ke spolupráci, k řešení problémů apod.)

  • žije V demokracii - sama je složitou organizací, ve které mají odlišné role, ale rovná práva - pravidla platná pro všechny.

Školské rady pomáhají společně např. se žákovskou samosprávou stavět pojetí V demokracii.

Reprezentují mimo jiné prvek

  • subsidiarity - tedy že problémy se mají řešit nejlépe tam, kde vznikají (smysl samosprávy)

  • participace - všichni školní aktéři mají platformu, na které se mohou svobodně vyjadřovat ke společným tématům

  • vyvažování moci a odpovědnosti - zásadní rozhodování podléhá posouzení zástupců školních aktérů


Demokracie je ideál, v realitu ji proměňuje způsob jednání a forma vztahů mezi lidmi ve škole - její kultura.

V oblasti školských rad se demokratické kultura projevuje např.

  • kvalitou voleb (prostor pro prezentaci kandidátů a jejich myšlenek před volbami, uživatelský komfort pro voliče apod.)

  • transparentností výstupů a komunikace školské rady (nastavené informační kanály na další školní aktéry apod.)

  • kultivovaností a seriózností práce školské rady (rozdělení a držení rolí, kvalita sestavení agendy a návrhů, diskuse před hlasováním, formulace stanovisek pro veřejnost apod.)