Česká školní inspekce

Česká školní inspekce (ČŠI) o sobě tvrdí, že je "národní autorita pro hodnocení kvality a efektivity vzdělávání".

Není nadřízená školám ani zřizovatelům, je to "jen" jeden z hráčů na vzdělávacím hřišti ... ale důležitý. Její autorita se týká úctyhodnosti informací, které poskytuje, nikoliv oprávnění přímo zasahovat do dění na školách.

Je to organizace zřízená MŠMT, která má svou činnost vymezenou ve Školském zákoně a v řadě vyhlášek. Má právo kontrolovat činnost škol, zda je v souladu s právními normami, a své nálezy zveřejňovat. To činí formou inspekčních zpráv.

ČŠI vyhlašuje kritéria kvality školy, provádí pravidelná šetření na školách v přibližně šestiletém cyklu a tematická šetření podle aktuálních priorit vzdělávací politiky. Vedle toho provádí šetření na podněty, které jí mohou předložit všichni školní aktéři, včetně žáků nebo rodičů.

Školská rada by měla mít vůči ČŠI aktivní strategii. Měla by

  • pečlivě studovat dosavadní zprávy ČŠI o své škole,

  • účastnit se projednávání nově vytvořených zpráv a případně

  • oslovit ČŠI ve chvíli, kdy má významnou pochybnost o tom, zda je ve škole vše v pořádku a nemůže přitom najít shodu s ředitelem.

Jedním z indikátorů kvality práce a pověsti školské rady je počet podnětů, které

  • jsou podány aktéry dané školy přímo na ČŠI, zatímco

  • nebyly podány na ŠR.

Ve školství má platit princip subsidiarity, problémy mají řešit tam, kde vznikají. Oslovení ČŠI aktéry napřímo ukazuje na nízké povědomí o kompetencích ŠR a/nebo nedůvěru ve školskou radu.