KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

Základní informace poskytne heslo Roční a víceletý plán školy.

Ještě na tom chceme popracovat

  • co obvykle koncepce školy obsahuje, čemu se věnuje

  • jaká jsou metodická doporučení ze strany MŠMT, NPI apod.

  • vztah ke koncepci, kterou předkládat ředitel při konkurzu nebo inspekci

  • uspořádání pojmů (je např. školní vzdělávací program koncepční dokument?)

  • vztah k rozpočtu školy - koncepce má být realizovatelná, změny vyžadují investice, to má být propsáno v rozpočtu.